Nauka Indywidualnie vs. w grupie? - oto mały sparing na argumenty

Częsty dylemat rodziców: „Kurs indywidualny, czy kurs grupowy? Co wybrać dla mojego dziecka?”

Zacznijmy od tego, że obydwa kursy powinny być dopasowane do poziomu biegłości ucznia, a ich tematyka dostosowana do wieku oraz zainteresowań. Odpowiednia wiedza i metody pozwalają zbilansować kurs i określić jego prawidłową intensywność. Przejdźmy teraz do porównania najważniejszych kwestii:

▪️Potrzeby 🎓
Powód pójścia na kurs jest jeden – chęć nabycia/polepszenia znajomości języka obcego, jednakże potrzeby bywają różne. Niektórzy uczniowie chcą nadrobić zaległości czy skupić się nad zagadnieniami gramatycznymi, inni zaś pragną wybiec poza program nauczania i spróbować swoich sił w podejściu do egzaminów zewnętrznych. Są też i uczniowie, którzy potrzebują przełamać barierę mówienia. Faktem jest, że na zajęciach grupowych należytą uwagę przykłada się do umiejętnego trenowania wszystkich sprawności. Nauczyciel, w kameralnej grupie do 8-miu osób, jest w stanie zweryfikować postępy w nauce każdego z uczniów. Jednakże, niemożliwym jest dostosować każdorazowo zajęcia indywidualnie, omówić z każdym z osobna pracę domową zadawaną w szkole lub powtórzyć materiał do szkolnej kartkówki. Punkt dla kursu indywidualnego!

📣WYNIK: KURS INDYWIDUALNY vs. GRUPOWY 1:0

▪️Produktywność💪🏻
W nauce języka obcego najważniejsze jest praktyczne jego użycie. Na zajęciach indywidualnych masz możliwość rozmowy tylko z nauczycielem prowadzącym kurs, który posiada wysoki poziom poprawności językowej i czuwa nad Twoją wypowiedzią. Nie ma tutaj miejsca na odpoczynek czy dekoncentrację. Pamiętaj jednak, że czym wyższy poziom biegłości, tym nauczyciel powinien mniej dominować w rozmowie, a angażować w wyczerpującą wypowiedź ucznia. Dosyć ciekawą alternatywą w tym przypadku są zajęcia grupowe. W trakcie odpowiednio prowadzonych zajęć, również masz poczucie, że zajęcia są dynamiczne i mówienia jest dużo, a to dzięki pracy w parach i grupach. Po punkcie dla kursu indywidualnego i grupowego.

📣WYNIK: KURS INDYWIDUALNY vs. GRUPOWY 2:1

▪️Zajęcia dla nieśmiałych😌
„Chcę zapisać córkę na zajęcia indywidualne, bo jest bardzo nieśmiała” - zajęcia indywidualne pozwalają na „oswojenie się” tylko z nauczycielem prowadzącym. Jednakże, to wcale nie oznacza, że to jedyne wyzwanie. Na takich zajęciach wszelkie próby udzielania odpowiedzi spadają na tego jedynego ucznia. Czasem wymaga to wychodzenia poza strefę komfortu, gdyż nikt nie lubi przyznać, że czegoś nie wie, a osoba nieśmiała tym bardziej. Nauczyciel zaś chwali i wzmaga pozytywne reakcje. Jak radzi sobie nauczyciel z nieśmiałymi osobami na zajęciach grupowych? Najpierw zaczyna od ćwiczeń zapoznawczych i integracyjnych w dbałości o pozytywną atmosferę. Koncentruje się na wydobyciu cech wspólnych, np. pytając o zainteresowania. Chcąc uzyskać odpowiedzi na pytania, dobiera uczniów w pary czy grupy stwarzając intymniejsze warunki do pracy. Nigdy też nie lekceważy faktu, że nieśmiała osoba zgłasza się do odpowiedzi. Wzmaga w niej pozytywne cechy, chwaląc za pojedyncze rzeczy. Punkt dla kursu grupowego.

📣WYNIK: KURS INDYWIDUALNY vs. GRUPOWY 2:2

▪️Motywacja✔️
Prawidłowo ukształtowane relacje między nauczycielem, a uczniem wyzwalają poczucie obowiązku i chęć wykazania się w oczach swojego „mentora”. Takie relacje powinny pojawić się niezależnie od typu kursu. Jednakże, przy zajęciach grupowych, dochodzi jeszcze obcowanie wśród osób, które mają podobny cel. Poprawnie utworzone relacje w grupie warunkują wsparcie i pozwalają na elementy zdrowej rywalizacji. Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego chociażby biegnąc z kimś jesteś w stanie pokonać dłuższy dystans lub osiągnąć lepszy czas? Punkt dla kursu grupowego.

📣WYNIK: KURS INDYWIDUALNY vs. GRUPOWY 2:3

Oczywiście to tylko niektóre najważniejsze kryteria, bo określenie właściwego trybu uczenia się jest też kwestią indywidualną.
Życzymy każdemu uczącemu się świadomości swoich potrzeb lub poznania właściwych osób, aby móc je określić. Powodzenia w nadchodzącym roku szkolnym!

Komentarze